Odpadne kovine

Odpadne kovine

Naše podjetje reciklira odpadne kovine po dovoljenju za recikliranje odpadnih kovin, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor v okviru »Recepta za recikliranje nekaterih nenevarnih odpadkov«.

V našem obratu se predelujejo ustrezni kovinski odpadki iz vse Južne Afrike. Vsi odpadki, ki se predelujejo v našem obratu, so uvrščeni po EK-IV (Vodnik za razvrščanje nevarnih odpadkov) klavzula 4.1.1. uredbe o splošnih načelih ravnanja z odpadki. Uporabljene kode recikliranja za odpadne kovine v našem obratu so v skladu z EK-II B (Vodnik za razvrščanje nevarnih odpadkov) iste uredbe in se glasijo takole: R4: Vzreja/recikliranje kovin in kovinskih spojin:

Ponujamo odpadne kovine, kot je spodaj;

Prikaz vseh rezultatov 11