Minerali in premog

Minerali in premog

MINERALI V PREMOGU. Najpogostejši minerali v premogu (na primer ilitna glina, pirit, kremen in kalcit) so sestavljeni iz teh najpogostejših elementov (v grobem vrstnem redu padajoče številčnosti): kisik, aluminij, silicij, železo, žveplo in kalcij. Nudimo minerale in premog, kot je spodaj;

pogled:24/48/vsi/

Prikaz samo enega rezultata.